Geplaatst op

Was het outplacement?

Outplacement

Vooral in tijden van globalisering, snelle en radicale marktveranderingen en fusies en overnames, worden hiërarchieën in bedrijven van alle industrieën en maten ontmanteld, worden hele afdelingen ontbonden en worden bedrijven gesloten.

Zowel werknemers in loondienst als leidinggevenden worden al lang getroffen wanneer ontslagen worden genomen of beëindigingsovereenkomsten worden aangeboden.

Scheidingsprocessen zijn vaak zwaar – een lastige situatie voor werkgevers en werknemers. In plaats van langdurige juridische geschillen te riskeren of alleen hoge ontslagvergoedingen te betalen, bieden veel bedrijven de betrokken werknemers outplacementadvies voor professionele heroriëntatie.

Definitie

Outplacement – ook wel “Outplacement tijdens ziekte“, “Outplacement Consulting” of “New Placement” genoemd – betekent advies voor professionele heroriëntatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen individuele outplacement en groepsoutplacement. De dienstverlening wordt veelal gefinancierd door het bedrijf, met als doel snel nieuwe perspectieven te openen voor een of meerdere medewerkers buiten het bedrijf en zo het scheidingsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Outplacementconsulenten helpen hun cliënten om snel een nieuwe professionele taak te vinden die past bij hun eigen kunnen en die innerlijke voldoening schept. Het overleg begint met een inventarisatie van de situatie en het stellen van doelen, gevolgd door vacatureonderzoek en applicatiebeheer. Laatstgenoemde stap wordt door de applicatiespecialisten van von Rundstedt overgenomen en ontzorgt zo de opdrachtgever bij de professionele heroriëntatie. Voorbereiding op sollicitatiegesprekken en ondersteuning bij contractonderhandelingen ronden het advies af.

Benut de kansen van verandering door outplacement

De veranderingen die de coronapandemie teweegbracht en versnelde in het bedrijfsleven zijn immens. De adaptatiestrategieën die bedrijven ontwikkelen als reactie op dergelijke economische omstandigheden kunnen verstrekkende personele gevolgen hebben. Ze stellen zowel bedrijven als hun management als hun medewerkers voor grote uitdagingen.

Deze betreffen niet alleen de organisatorische inspanning van de reorganisatie. Als er echtscheidingen plaatsvinden, zijn dit complexe, emotionele situaties – voor alle betrokkenen.

Dus hoe kunnen deze veranderingsprocessen worden ontworpen om oplossingen te creëren die bedrijven vooruit helpen en werknemers een geldig toekomstperspectief bieden?

Het verliezen van je baan is een belangrijk keerpunt voor mensen. Een bewuste omgang met deze specifieke dreiging voor de werknemer is essentieel voor bedrijven. Een waarderende en respectvolle samenwerking in het scheidingsproces heeft dan ook de hoogste prioriteit. Maatschappelijke verantwoordelijkheid en economische realiteit moeten op een creatieve manier met elkaar worden verbonden. Innovatieve outplacementmaatregelen dienen dit doel.